Atsargumo priemonės dirbant su cheminėmis medžiagomis (insekticidais)

Insekticidai yra nuodingos medžiagos, todėl turi būti naudojamos atsargiai, laikantis gamintojų nurodymų.

  • Darbuotojai privalo vilkėti darbo drabužius, naudoti asmenines apsaugines priemones (akinius, respiratorių, gumines pirštines), atitinkančius saugos reikalavimus, siekiant išvengti preparatų patekimo ant odos ir gleivinių.
  • Darbo metu draudžiama rūkyti, gerti, valgyti.
  • Patalpoje, kurioje atliekama kenkėjų kontrolė (dezinsekcija), turi veikti ištraukiamasis vėdinimas ar atidaromi langai.
  • Būtina vengti bet kokių insekticidų kontaktų su maistu arba maistui naudojamais indais.
  • Insekticidus naudoti tik užkrėstose patalpose.
  • Insekticidų negalima naudoti neapdairiai. Naikinimas insekticidais turi būti pagrįstas: atliekamas tik įsitikinus, kad kenkėjų tikrai yra ir nustatytos tikslios jų buvimo vietos.

Jei dezinsekcija atliekama neteisingai, ypač už užkrėstos zonos ribų, kenkėjai gauna nemirtiną dozę ir gali įgyti atsparumą insekticidams.