IV. KENKĖJŲ KONTROLĖS PRIEMONĖS

Vabzdžių ir graužikų kontrolės programa susideda iš dviejų rūšių pagrindinių priemonių: prevencinių ir naikinimo priemonių.

Prevencinės priemonės – tai sanitarinės techninės priemonės neleidžiančios graužikams ir vabzdžiams patekti ir įsikurti patalpose. Visų pirma turi būti efektyvios patalpų valymo ir atliekų surinkimo sistemos. Nei viduje, nei aplinkoje neturi būti kaupiamos atliekos, šiukšlės, statybinės medžiagos, kur graužikai ir vabzdžiai galėtų įsirengti savo lizdus. Pastatus būtina sandarinti. Sandarinamos trys pastatų zonos:

Požeminė dalis – kanalizacijos ir kitų vamzdynų įvadinės angos sandarinamos arba uždengiamos smulkiu metaliniu tinklu, kad graužikai negalėtų patekti į paviršių.

Paviršinė dalis – pastatų išorė turi būti sutvarkyta taip, kad graužikai negalėtų patekti į vidų.

Pastatų vidus – patalpose taikomos sandarinimo priemonės turi būti skirtos tam, kad graužikai ir vabzdžiai, patekę į vidų, nerastų saugių vietų (pastatų vidaus apdaila, grindų ir sienų sandarinimas, maisto produktų ir žaliavų teisingas sandėliavimas, geras patalpų valymas, teisingai sandariose patalpose renkamos maisto atliekos). Už šios graužikų kontrolės programos prevencinę dalį atsakinga objekto administracija.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų, kurių patalpoje, teritorijoje ar transporto priemonėse atliekamas privalomas profilaktinis aplinkos kenksmingumo pašalinimas, administracija privalo sudaryti sąlygas jį atlikti:

  • užtikrinti patalpų, maisto produktų, geriamojo vandens, vartojimo reikmenų apsaugą nuo vabzdžių ir graužikų;
  • sudaryti sąlygas privalomo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo įmonių specialistams tikrinti, kaip šios įmonės, įstaigos ir organizacijos patalpas, maisto produktus ar kitus vartojimo reikmenis saugo nuo vabzdžių ir graužikų.

Naikinimo priemonės. Nors higienos ir sandarinimo priemonės padeda sumažinti kenkėjų plitimą, tačiau jų nesunaikina.

Norint sumažinti kenkėjų populiaciją turi būti intensyviai, naudojamos kenkėjų naikinimo priemonės, t.y. ypač efektyvios naikinančios cheminės medžiagos. Šios medžiagos nėra vienodai efektyvios, todėl svarbu ne tik tinkamai jas parinkti, bet ir teisingai panaudoti. Sėkmingai taikomi ir mechaniniai metodai (spąstai, gaudyklės, lipnios juostos).

Atsakomybė už atliekamus graužikų bei kitų kenkėjų kontrolės darbus tenka ne tik kontrolę atliekančių įmonių specialistams, bet ir objekto, kuriame atliekami minėti darbai, vadovo paskirtam atsakingam asmeniui.