DOKUMENTAI, JŲ TVARKYMAS IR LAIKYMAS

Kenkėjų kontrolės darbai turi būti atliekami laikantis saugaus darbo taisyklių, metodinių rekomendacijų, instrukcijų, atsižvelgiant į kenkėjų naikinimo preparatų fizines savybes, toksiškumą, darbo sąlygas.

Už cheminių preparatų (rodenticidų, insekticidų) įsigijimą, išdavimą darbui, nepanaudotų preparatų priėmimą atsakingas įmonės atliekančios kenkėjų kontrolę vadovo paskirtas asmuo.

Visi atliekami kenkėjų kontrolės darbai užrašomi kenkėjų kontrolės žurnale, kuris saugomas užsakovo įmonėje pas už šiuos darbus atsakingą asmenį.

Objekto graužikų ir nariuotakojų stebėjimo ir naikinimo darbų atlikimo (registracijos) žurnalas yra laikomas profilaktinės dezinfekcijos įmonėje pas už tą objektą atsakingą dezinfekuotoją.