TAIKYMO SRITIS

  1. Ši programa nustato kenkėjų kontrolės (profilaktinės dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos), užkrečiamųjų ligų ar jų sukėlėjų profilaktikos ir kontrolės priemonių taikymo tvarką, siekiant apsaugoti gyventojus ir aplinką nuo užkrečiamųjų ligų ar jų sukėlėjų išplitimo.
  2. Ši programa taikoma visoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei kitoms institucijoms, kurios Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka turi atlikti kenkėjų kontrolės (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) darbus.

NUORODOS

  1. Šioje programoje yra nuorodos į tokius dokumentus:

3.1. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 112-4069).

3.2. Europos standartą „Kenkėjų kontrolės paslaugos – reikalavimai ir kompetencijos“ (EN 16636).

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 07 d. nutarimą Nr. 971 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1267 „Dėl užkrėstų teritorijų ir teritorijų karantino Lietuvos Respublikoje skelbimo, jo atšaukimo bei užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių užkrėstose teritorijose naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2010, Nr. 82-4336).

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 1 d. nutarimą Nr. 1332 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienų ir teritorijos sanitarinės ir medicininės-karantininės apsaugos tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 104-2988).

3.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 676 „Dėl epidemiologiškai svarbių veiklos sričių, kuriose, nesilaikant nustatytų higienos reikalavimų, galėtų kilti pavojus užsikrėsti užkrečiamosiomis ligomis bei atsirastų neinfekcinių ligų protrūkiai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 12-446).

3.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. V-55 „Dėl Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo“

3.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. V-327 „Dėl Lietuvos higienos normos ir HN 90:2011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2011, Nr. 45-2113).

3.8.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ pakeitimo. TAR, 2015-02-23, Nr. 2617.

3.9. Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 2-15, 2000, Nr. 61-1804).