Sanitariniai reikalavimai įmonėje, kurioje atliekami kenkėjų kontrolės darbai (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)

Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. V-55 „Dėl Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir siekiant užtikrinti atliekamų darbų kokybę bei saugų kenkėjų kontrolės darbą reikalinga:

 1. Patalpoje atlikti generalinį valymą: išplauti grindis, nuvalyti dulkes kenkėjų susikaupimo vietose (už vamzdžių, šildymo įrengimų, baldų ir kt.) atlaisvinti vietas po lentynomis.
 2. Išnešti iš patalpos indus, tarą, pjaustymo lentas, virtuvės inventorių.
 3. Produktus sudėti į šaldytuvus (šaldytuvus uždengti klijuote ar plėvele) arba išnešti į kitas patalpas. Sausus, įpakuotus produktus uždengti polietilenine plėvele arba popieriumi.
 4. Atlaisvinti ūkines, individualias spintas, atitraukti jas ir įrenginius nuo sienų, kad būtų galima apruošti grindjuostes, nugarinę įrenginių dalį.
 5. Sudaryti galimybę dezinfekuotojui apruošti visas patalpas.
 6. Išjungti elektros įrenginius iš tinklo.
 7. Esant reikalui išardyti elektrines virykles, kavos virimo aparatus, elektrinius katilus, nuimti groteles nuo šildymo įrenginių.
 8. Išvėdinti patalpas darbo metu ir po dezinsekcijos praėjus 2 valandoms.
 9. Atliekant dezinsekcinius darbus turi dalyvauti įmonės asmuo, atsakingas už šiuos darbus, ir elektrikas.
 10. Neįvykdžius nurodytų reikalavimų, darbai neatliekami.
 11. Apruoštas patalpas kitą dieną būtina išvalyti. Šiltu muiluotu vandeniu nuplauti tas vietas, kurios kontaktuos su maisto produktais. Grindjuosčių, vietų po įrenginiais, įrenginių nugarinių pusių nevalyti 10–15 dienų.