III. Programos tikslas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Europos Sąjungos kenkėjų kontrolės standartu ir siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas bei su maisto saugos klausimais susijusias procedūras ir reikalavimus, visuose maisto subjektuose, asmens sveikatos priežiūros ir profilaktikos, vaikų ugdymo įstaigose ir kituose objektuose nurodytuose 3.5. ir 3.6. teisės aktuose turi būti vykdoma graužikų ir nariuotakojų kontrolė. Programoje pateikiami reikalavimai ir rekomendacijos, nurodančios, kokios turėtų būti profesionalios, kokybiškos kenkėjų kontrolės paslaugos, sumažinančios žmonių sveikatos pavojaus riziką, sukeliančių finanasinių nuostolių ir bloginančių gyvenimo kokybę.

Programoje numatyta pagrindinės higienos ir sanitarijos priemonės, ribojančios kenkėjų plitimą, mechaninių ir cheminių priemonių panaudojimo galimybės, kenkėjų kontrolės efektyvumo įvertinimas.

RVASVT (Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų) sistema leidžia visapusiškai išnagrinėti ir įvertinti pavojus ir rizikos veiksnius, susijusius su maisto produktų gamybos procesu, transportavimu, bei nustatyti priemones, užkertančias kelią pavojams kilti.

Graužikai ir vabzdžiai bei jų kontrolės vykdymas yra gana svarbus rizikos veiksnys. Maisto pramonėje atliekant graužikų ir vabzdžių kontrolę iškyla pavojus užteršti maisto produktus tiek technologijos proceso metu, tiek juos saugant, transportuojant bei realizuojant. Galimi du pagrindiniai rizikos veiksniai.

  1. Graužikai ir vabzdžiai kaip biologiniai vienetai, gali būti užkrečiamųjų ligų nešiotojai bei platintojai. Graužikų platinamos ligos: leptospirozė, jersiniozė, listeriozė, pseudotuberkuliozė, trichineliozė, tuliaremija, maras, erkinis encefalitas, Laimo liga, pasiutligė, melioidozė, hemoraginės karštinės su inkstų sindromu ir daugelis kitų ligų.

Laboratorinių tyrimų duomenimis, atlikus graužikų, sugautų įvairiose Lietuvos rajonų vietovėse, mikrobiologinius tyrimus nustatyta, kad 1,5 proc. jų infekuoti jersiniozės sukėlėjais, 5,4 proc. tirtų graužikų yra užsikrėtę leptospirozėmis, 9 proc. žiurkių užsikrėtusios trichinelėmis. Mikrobiologinių tyrimų duomenimis, apie 3,2 proc. tirtų daržovių užkrėsta jersinijomis.

Keičiantis (šiltėjant) klimatui didėja vabzdžių populiacijos, todėl būtina stebėti gamtoje vykstančius procesus, kurie turi įtakos užkrečiamosioms ligoms plisti.

Siekiant užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų plitimui reikalinga nuolatinė kenkėjų kontrolė vaisių, daržovių saugyklose, mėsos perdirbimo ir kitose maisto įmonėse.

Integruojantis į Europos Sąjungą, dalyvaujant Europos Bendrijos užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tinkle, reikalinga analizuoti kenkėjų daromą poveikį žmogaus sveikatai, organizuoti bei atlikti priešepidemines, deratizacines, dezinsekcines priemones.

  1. Cheminės medžiagos, naudojamos vabzdžiams ir graužikams naikinti, dėl neatsargumo ar naudojimo nurodymų nepaisymo, gali patekti į maisto produktus. Labai svarbu, kad vabzdžių ir graužikų kontrolę maisto bei visuose kituose objektuose atliktų aukštos kvalifikacijos specialistai.

Siekiant išvengti maisto produktų užteršimo bet kurioje gamybos stadijoje, būtina nustatyti padidintos rizikos taškus ir parinkti tokias priemones, kurios sumažintų rizikos taškų intensyvumą iki minimumo.

Su cheminėmis medžiagomis, naudojamomis buitiniams kenkėjams naikinti, reikia elgtis atsargiai, nes šios medžiagos yra kenksmingos žmogui. Pravedant apruošimą cheminiu būdu, būtina sandariai uždengti maisto produktus ir saugoti, kad cheminės medžiagos nepatektų į maistą ir indus.

Kenkėjų naikinimo paslauga turi būti saugi ir profesionali, kad nepridarytų gyventojams, ypač vaikams, žalos. Todėl šią paslaugą turi teisę atlikti kenkėjų

kontrolės įmonių specialistai, turintys licenciją šiai veiklai ir suteikiančius atliktų darbų garantiją.